De beweging

Rabobank, GroentenFruit Huis en BeBright zijn initiatiefnemers van de Nieuwe Lunchcultuur. De beweging die zich inzet voor meer groenterijk, relaxt en sociaal lunchen in Nederland.

Hoe werkt een beweging? Een beweging ontstaat uit de opstapeling van inspanningen en effecten. Een beweging is niet meer te stoppen wanneer deze opstapeling van impactvolle maatschappelijke investeringen en acties steeds groter en zichtbaarder wordt en meer stakeholders betrokken raken.

Wat doet de beweging? In de beweging wordt menskracht en kennis van alle spelers samengebracht. Partijen ontmoeten elkaar en werken, langdurig en domeinoverstijgend, op basis van enthousiasme met elkaar samen. Zo versterken zij elkaar en kunnen samen meer teweegbrengen in de samenleving. De beweging biedt ruimte om te experimenteren en te innoveren, te zien wat werkt en niet werkt, en hoe het beter kan. Er ontstaat reuring, een steeds groeiende aandacht voor het onderwerp en daarmee een vruchtbare grond om nieuwe ideeën te zaaien.

Wie vormen de beweging? Iedereen kan meedoen aan de beweging. Want consumenten, producenten, industrie, cateraars, kenniscentra, financiers, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de overheid kunnen allemaal een bijdrage leveren.

Laten we samen koers zetten naar een nieuwe lunchcultuur!